Architektas Nunzio Rimmaudo
CURRICULUM VITAE

Gimęs Sienoje (Italija) 1953 10 16.

1978 04 04 d. baigė Florencijos universitetą įgydamas architekto specialybę. Baigiamasis darbas “Areco Mediči tvirtovės restauravimas ir atstatymas” įvertintas šimtu dešimt (su pagyrimu).

1978 m. lapkričio mėn. – valstybinis egzaminas atlikus architekto profesinę praktiką.

1980 sausio mėn. 09 d. įstoja į Toskanos Architektų sąjungą. Nustojus jai egzistuoti, 1981 lapkričio 28 d. tampa Areco provincijos Architektų sąjungos nariu, registracijos numeris 121.

Nuo  pat įstojimo į  Architektų  sąjungą  dirba  privačioje  techninėje  studijoje  Areco mieste (Italija), V.Veneto g.  90/1, kurioje projektuojami viešieji ir privatūs pastatai, restauruojama, projektuojamas interjeras (parduotuvės, ofisai, bankai) bei  atliekami sodų ir, apskritai, žaliųjų plotų urbanistiniai projektai.

1986 liepos mėn. Areco miesto (Italija) savivaldybė paveda atlikti  Areco Mediči tvirtovės restauravimo, atstatymo ir šiuolaikinio panaudojimo bei dalies ją supančios sienos sutvirtinimo darbų projektą.(§)

1988 vasario mėn.  Areco miesto (Italija) savivaldybė paveda atlikti Carbonati rūmų bei buvusių Ceccherelli kareivynių  atstatymo  ir  pertvarkymo  į  dvi  naujas  Areco  respublikinės  prokuratūros ( bendrosios ir apskrities ) būstinės projektą.(§)

1989 – 1990 m.  Lucinjano savivaldybė (Areco provincija, Italija) paveda atlikti senamiesčio urbanistinį projektą Roma ir Podžio gatvėse, taip pat  paruošti vidurinės mokyklos atstatymo ir šalia jos esančios teritorijos urbanistinį projektą bei miesto kelių tinklo urbanistinį projektą Castellaccia gatvėje – Trajano aikštėje.(§)

Nuo 1990 m. pradeda bendradarbiauti su Toskanos provincijos Florencijos Šv. Pranciškaus Mažaisiais Broliais, paruošia Chiusi della Verna (Areco provincija, Italija) esančio Vernos vienuolyno (Santuario della Verna) Šv. Klaros ir Vasariano kiemelių atstatymo projektą.

1990 m. sausio mėn. bendradarbiauja ruošiant Castiglion Fiorentino (Areco provincija, Italija) Ex Foro Boario erdvės pertvarkymo į komercinę struktūrą projektą.(§)

1990 vasaroo mėn. kito specialisto pavedimu atlieka Areco Pasauliečių brolijos nuosavybės, vadinamojo “Villa Occhini “ pastatų komplekso Castiglion Fibocchi (Areco provincija, Italija), atstatymo projektą.(§)

Tuo pačiu laikotarpiu:

Projektuoja bei vadovauja statybos darbams statant 22 gyvenamuosius būstus Elbos saloje Capoliveri vietovėje (Livorno provincija, Italia).

Projektuoja bei vadovauja darbams statant išorinį baseiną rezidencijoje, esančioje Capoliveri  Elbos saloje.

Parengia anksčiau buvusio pastato atstatymo ir pertvarkymo į maisto prekių prekybos centrą Soci – Bibbiena (Areco provincija, Italija) projektą.

1991 m. pradžioje parengia Vernos vienuolyno (Santuario della Verna) svečių priimamojo  restauravimo ir pritaikymo gyvenamosioms patalpoms projektą, kuris skirtas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II sutikimui jo pastoracinio vizito metu.

1991 m. parengia sekančius projektus:
Ponticino ( Areco provincija, Italija ) komercinio centro.

Buvusio degtinės fabriko Castiglion Fiorentino (Areco provincija, Italija) atstatymo.

1992 m. parengia pastato esančio Tanucci aikštėje (anksčiau buvęs bankas) Stia mietelyje (Areco provincija, Italija) atstatymo ir pertvarkymo projektą, planuojant ateityje jį pertvarkyti į Nacionalinio parko Foreste Casentinesi  – Monte Falterona – Campina priėmimo centrą.

1993 kovo mėn. – Stia miestelio (Areco provincija, Italija) savivaldybė paveda parengti dviejų savivaldybei priklausančių pastatų atstatymo projektą, pertvarkant juos į Nacionalinio parko Foreste Casentinesi – Monte Falterona – Campigna informacinį  ir  priėmimo centrus.

1994 m. balandžio mėn. paruošia ūkinių pastatų komplekso, esančio La Casa a Soci – Bibbiena (Areco provincija, Italija) atstatymo projektą.

Parengia Vernos vienuolyno (Santuario della Verna ) projektą, kuris atitinka 13/89 įstatymą “dėl architektūrinių barjerų likvidavimo privačiuose namuose”, suprojektuojant liftą neįgaliesiems bei kitus darbus.

1995 m. kovo mėn. – kartu su kitu architektu paruošia ir realizuoja komercinio centro Rusijoje , Permės mieste projektą.

1996 m. sausio mėn. paruošia Vernos vienuolyno (Santuario della Verna) interjere esančio “Vasariano” portiko uždengimo restauravimo projektą, sutvirtinant stogą laikančias sijas ir perdengiant stogą.

1996 m. kovas mėn. paruošia Vernos vienuolyno (Santuario della Verna) pirmo ir antro aukšto kelių patalpų pertvarkymo į  naujus svečių kambarius projektą.(§)

Tų pačių metų balandžio mėn. Toskanos provincijos Florencijos miesto Šv. Pranciškaus Mažųjų Brolių paskiriamas naujai statomo prančiškonų vienuolyno netoli Šiaulių (Lietuva) prie Kryžių Kalno projekto vadovu. Ruošiant bei realizuojant projektą bendradarbiauja su archit. Angelo Polesello. (§)

1996 liepos mėn. gauna saugumo kursų, organizuotų Toskanos regiono, atestatą.

Rugpjūčio mėn. pradžioje  Mantujos seserų klariečių paskiriamas naujo vienuolyno Kretingos mieste (Lietuva) projekto vadovu. Paruošia projektą bei vadovauja statybos darbams.

Tuo pačiu metu Milano “Sacro Cuore” Moterų Pasauliečių Moralinės Asociacijos pavedimu, pasitinkant Didįjį 2000 Jubiliejų,  atlieka elektros bei apšildymo įrangos pritaikymo patalpoms projektą Greccio miestelio poilsio namuose l’Oasi di Gesu Bambino ( Rieti provincija, Italija ).

Rugsėjo mėnesį pasitinkant Didįjį 2000 Jubiliejų aukščiau minėta asociacija paveda atlikti elektros bei apšildinimo įrangos pritaikymo projektą pagal įstatymą 13/89 ( neįgalieji asmenys ) Chiusi della Verna miestelio poilsio namuose l’Oasi di S. Francesco (Areco provincija, Italija).

Lapkričio 28 d. gauna pavedama atlikti fotogrametrinį skaitmeninį bidimensionalinį Šv. Kotrynos instituto Šv.Kotrynos Sienietės Neturtingųjų Seserų Kongregacijos pastatų komplekso, esančio Cortone (Areco provincija, Italija) S. Margherita g. Nr. 47 projektą, taip pat projektuoja bei vadovauja to paties Instituto atstatymo ir restauravimo darbams  kartu su kitu architektu.

Gruodžio mėnesį:

Parengia poilsio namų “Pastor Angelicus”, esančių Chiusi della Verna miestelyje ( Areco provincija, Italija) pertvarkymo projektą pagal 13/89 įstatymą (neįgalieji asmenys), įrengiant kambarius su vonia, pritaikytus neįgaliesiems.

Pasitinkant Didįjį 2000 Jubiliejų parengia dalies Verna vienuolyno (Santuario della Verna) patalpų  pertvarkymo bei atstatymo projektą pagal 13/ 89 įstatymą (neįgalieji asmenys).

Paruošia Šv. Margheritos pranciškonų vienuolyno Cortone  miestelyje (Areco provincija, Italija) fotogrametrinį skaitmeninį bidimensionalinį projektą. Pasitinkant Didįjį 2000 Jubiliejų bendradarbiauja su kitu architektu projektuojant ir vadovaujant dalies vienuolyno modernizavimo ir pertvarkymo i poilsio namus darbams.

1997 m. vasario mėn. pasitinkant  Didįjį 2000 Jubiliejų gauna pavedimą iš Kristaus Išganytojo Asociacijos bei Missionari Identes Instituto ( Ispanija ) paruošti Sargiano ( Areco provincija, Italija) vienuolyno atstatymo ir pertvarkymo projektą.

Kovo menesį pasitinkant Didįjį 2000 Jubiliejų gauna pavedimą iš Toskanos Provincijos Šv. Pranciškaus Mažųjų Brolių paruošti Beccia vienuolyno esančio Chiusi della Verna miestelyje (Areco provincija, Italija) atstatymo ir pertvarkymo projektą.

1997 m. gegužės mėn. skaito pranešimą regioninėje konferencijoje Florencijoje organizuotoje Nazionalinės Bendrijos Ekonominio centro ( C.N.E.C.  ) apie religinių institucijų teisingo nekilnojamo turto valdymo, naudojimo bei eksplotavimo pagrindus.

1998 m.  kovo mėn. gauna pavedimą iš Lietuvos Provincijos Šv. Kazimiero Mažiųjų Brolių  atlikti Šv. Jurgio bažnyčios Kaune (Lietuva) galimo atstatymo ir restauravimo tyrimą.

1998 m. gegužės mėn. 18-23 d. išklausė Bažnytinio kultūrinio paveldo konservavimo kursą, kurį organizavo Italijos Vyskupų Konferencija kartu su Kultūros ministerijos Centriniu Restauravimo Institutu.

1998 m. rugsėjo mėn., lankantis Lietuvos Kultūros ministrui dakt. Sauliui Šalteniui,  koordinuoją projektą tarp Lietuvos Kultūros Ministerijos, Italijos Ambasados Vilniuje, Areco Kultūros skyriaus Valdybos A.A.A.S bei Florencijos Pietre Dure dirbtuvių. Projektas skirtas aptarti restauratorių ruošimo, tobulinimosi bei specializavimosi galimybes Lietuvoje.

1998 m. gruodžio mėn. gauna pavedimą iš  Chiusi della Verna miestelio  savivaldybės ištirti mašinų stovejimo aikšteles įrengimo galimybę Vernos vienuolyne  (Areco provincija, Italija ).

1999 m. kovo mėn. parengia Vernos vienuolyno muziejaus vidinių patalpų atstatymo projektą bei naujo muziejaus projektą.

2000 m. rugpjūčio mėn. gauna pavedimą iš Romos Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus minoritų provincijos atlikti poilsio namų “Oasi di Gesu Bambino”, esančių S. Tomaso , Greccio ( Rieti provincija, Italija) atnaujinimo projektą.

2000 m. spalio mėn. ruošia naujo Vernos vienuolyno muziejaus projektą (Areco provincija, Italija).

2000 m. lapkričio mėn.  koordinuoja Florencijos  Pietre Dure Dirbtuvių direkcijos atstovės dakt. Cristina Acidini, Restauravimo departamento bei mokyklos direktorių vizitą Lietuvoje, pritariant Italijos Užsienio reikalų ir Lietuvos Kultūros ministerijoms dėl bendradarbiavimo tarp Italijos Ambasados Vilniuje, Italų Kultūros Instituto, Florencijos Pietre Dure Dirbtuvių. Italų Kultūros Institute Vilniuje organizuojama konferencija apie restauravimą Italijoje – žingsnis į priekį formuojant ir ruošiant restauravimo specialistus Lietuvai.

2001 m. vasario mėn. atlieka dviejų senų pastatų Vilniaus senamiestyje (Lietuva) atstatymo ir pertvarkymo į privatų gyvenamąjį namą projektą.

2001 m. balandžio-birželio mėn. lanko  Paminklų restauravimo tobulinimosi (Master) kursus, organizuotus Florencijos Universiteto Architektūros fakulteto bei Architektūros Istorijos ir Architektoninių Struktūrų restauravimo departamento, vadovaujant prof. Francesco Gurrieri.

2001 m. birželio mėn. bendradarbiaujant  Sienos Prekybos ir Pramonės Rūmams, Italijos Ambasadai Vilniuje bei Italų kultūros institutui dalyvauja organizuojant pietinės Etrurijos srities kultūros ir pramonės produkcijos parodą, kuri buvo atidaryta Vilniuje tų pačių metų rugėjo mėn.

2002 m. kovo mėn. gauna pavedimą parengti Areco miesto Plėtros centro ofiso patalpų, esančių Piave gatvėje, pertvarkymo bei išplėtimo projektą. Viešosios paskirties patalpų interjero projektavimas ir įrengimas. (§)

Tų pačių metų birželio mėn. gauna pavedimą parengti vieno senovinio La Beccia vienuolyno (esančio La Beccia gyvenvietėje, Chiusi della Verna apskrityje (Areco provincija, Italija) priklausančio minoritų ordino Šv. Pranciškaus stigmų Toskanos provincijai),  dalies uždengimo bei kapitalinio remonto brėžinius bei pavedama vadovauti atliekamiems darbams.

2003 m. gegužės mėn. gauna pavedimą iš privataus užsakovo parengti gyvenamojo namo, esančio Areco miesto Nazario Sauro gatvėje, pertvarkymo bei šio namo gyvenamųjų patalpų interjero projektą.

Tais pačiais metais atlikti darbai:

Birželio mėn. Gauna pavedimą parengti Vernos vienuolyno koplyčios “Cappella degli Uccelli”, esančios Chiusi della Verna (Areco provincija,Italija) ir priklausančios Minoritų ordino Šv. Pranciškaus stigmų Toskanos provincijai sutvirtinimo bei restauravimo projektą.
(Žalos taisymas ir sutvirtinimai, saugantys nuo žemės drebejimo pagal 2002 03 29 Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos departamento įsakymą Nr. 3193. Skubios priemonės, skirtos ištaisyti 2001 11 26 Areco rajone įvykusio žemės drebėjimo padarinius)

Birželio mėn. gauna pavedimą  iš Areco, Kortonos ir Sansepolkro vyskupijos aprašyti Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios ir klebonijos, esančių Chiusi della Verna miestelio senamiestyje (Areco provincija, Italija), kompleksą.

Liepos mėn. gauna pavedimą iš Chiusi della Verna savivaldybės  (kartu su kitu architektu) sudaryti miestelio senamiesčio “A zonos” atgaivinimo planą. (Pagal 1985 05 07 Regioninio įstatymo nr. 57 28 str. ir 2002 12 23 Toskanos regiono komiteto sprendimą nr. 211).

Spalio mėn. gauna pavedimą iš Italų kultūros instituto Vilniuje (Universiteto g. 4, Vilnius, Lietuva)  parengti Instituto patalpų pertvarkymo ir naujų šalia esančių patalpų prijungimo ir sutvarkymo projektą.

2004 m. liepos mėn. paruošia Minoritų ordino Šv. Pranciškaus stigmų Toskanos provincijai priklausančių Šv. Angelų Marijos bažnyčios ir svečių namų (Vernos vienuolynas, Chiusi della Verna miestelis (Areco provincija, Italija) portiko kapitalinio remonto, konstrukcijos sutvirtinimo ir seisminio patikrinimo projektą bei atlieka vykdomų darbų priežiūrą.

Tą patį mėnesį, gauna pavedimą iš Chiusi della Verna savivaldybės (kartu su kitu architektu) sudaryti miestelio La Beccia kvartalo atgaivinimo planą. (Pagal 1985 05 07 Regioninio įstatymo nr. 57 28 str. ir 2003 12 17 Toskanos regiono komiteto sprendimą nr. 230).

2004 m. spalio mėn. paskiriamas Minoritų ordino Šv. Pranciškaus stigmų Toskanos provincijai priklausančio Vernos vienuolyno esančio Chiusi della Verna miestelyje (Areco provincija, Italija) Stigmų koplyčios altoriaus vitražų, vaizduojančių nukryžiavimą (aut. A. della Robbia), ir Bazilikos kairiosios koplyčios altoriaus vitražų, vaizduojančių Kristaus žengimą į dangų, restauravimo projekto techniu koordinatoriumi.

2004 m. gruodžio mėn. gauna pavedimą aprašyti (kartu su kitu architektu) Stigmų koplyčią, esančią Vernos pranciškonų vienuolyno šventykloje. Atlieka tos pačios koplyčios terakotinės altoriaus detalės su Andrea della Robbia vitražu “Jėzaus nukyžiavimas” (h 5,65 x l 4,20) dvimatę skaitmeninę fotografiją, grafinį brėžinį ir ortofoto technika atliktą maketą bei minėtos altoriaus detalės diagnostinį tyrimą.

2004 m. gruodžio mėn. – 2005 m. vasario mėn. lanko Nacionalinio bioarchitektūros instituto organizuotus specializacijos kursus “Saulė ir architektūra” Areco mieste (Italija). Gauna atestatą.

2005 m. vasario mėn. gauna užsakymą aprašyti (kartu su kitu architektu) Kristaus dangun žengimo koplyčią, esančią Vernos vienuolyno šventyklos bazilikoje.
Atlieka tos pačios koplyčios terakotinės altoriaus detalės su Andrea della Robbia vitražu “Jėzaus žengimas į dangų” (h 4,75 x l 3,05) dvimatę skaitmeninę fotografiją, grafinį brėžinį ir ortofoto technika atliktą maketą bei minėtos altoriaus detalės diagnostį tyrimą.

2005 m. kovo mėn. pavedama  restauruoti Relikvijų koplyčią, esančią Vernos šventyklos komplekso (Areco provincija) pranciškonų vienuolyno bazilikoje.
Atlieka aprašymą ranka, skaitmeninę fotografiją bei grafinį brėžinį.
Paregia koplyčios remonto projektą su naujo relikvijoriaus “Stigmų abitui” laikyti įrengimu bei dviejų esančių spintų – relikvijorių restauravimu.
Parengia relikvijoriaus apšvietimo ir klimato kontrolės projektą.

2005 m. balandžio mėn. parengia pastatų komplekso, vadinamo Vernos šventykla (Chiusi della Verna miestelis, Areco provincija, Italija), priklausančio Minoritų ordino Šv. Pranciškaus stigmų Toskanos provincijai, stogų remonto planą ir projektą.

Tą patį mėnesį gauna užsakymą iš Minoritų ordino Šv. Kazimiero Lietuvos provincijos  sudaryti pastatų komplekso (bažnyčia, vienuolynas, onkologinėmis ligomis sergančiųjų centras, muziejus, sporto klubas) urbanistinį ir architektūrinį projektą ir vadovauti apdailos darbams. Kompleksas statomas Lietuvoje, Klaipėdos raj. Labrenciškėse ir Medelyne esančiuose 23000 kv.m. sklypuose. (§)

2005 m. gegužės mėn. gauna  Chiusi della Verna miestelio (Areco provincija, Italija) savivladybės užsakymą (kartu su kitu architektu) sudaryti Frassineta vietovės atgaivinimo planą.

Tą patį mėnesį gauna Sienos žemės ūkio konsorciumo užsakymą sudaryti baro – restorano “La Sosta del Granducato” (su šalia esančiu vyno rūsiu, vyno baru ir tipiškų produktų parduotuve) vidaus projektą ir jį įgyvendinti. Bendras patalpų plotas 900 kv. m. Komercinės patalpos yra Valdichiana Outlet Village II aukšte (Farniole vietovė, Foiano della Chiana miestelis, Areco provincija, Italija).

2005 m. birželio mėn. gauna UAB “Šiauriniai bokštai” (Vilnius) užsakymą sudaryti Lietuvoje, Vilniuje, Vytauto g. esančio pastato restauravimo ir restruktūrizacijos konsultacinį projektą.

Tą patį mėnesį gauna Sienos žemės ūkio konsorciumo užsakymą sudaryti dviejų pastatų ir jiems priklausančių sklypų remonto planus. Minėti sklypai yra Bibbiena (Areco provincija) ir Castiglion Fiorentino (Areco provincija, Italija) miestelių gyvenamuosiuose centruose.

2005 m. rugpjūčio mėn. gauna Vilniaus UAB “ND Development Group” užsakymą atlikti (kartu su arch. Alvido Songailos biuru Vilniuje) Vilniuje, Vytauto g. 1 esančio pastato ir priestatų restauravimo ir restruktūrizavimo vykdomąjį projektą bei vadovauti architektūrinio apipavidalinimo darbams. Pastatas skirtas naujajai Italijos ambasadai Lietuvoje. (§)

2005 m. lapkritičio mėn. gauna Klaipėdos UAB “Eurovesta” užsakymą atlikti (kartu su arch. Pietro Pagliardini) 400000 kv.m. sklypo Labrenciškėse (Klaipėda, Lietuva) preliminarų urbanistinį projektą (Masterplan), kuriame turėtų įsikurti pastatų komplekstas, vadinamas “Toscana Village”. (§)

2006 m. balandžio mėn. gauna Nekilnojamojo turto agentūros JSC “Danės sala” užsakymą atlikti (kartu su arch. Pietro Pagliardini) naujo statinio, skirto biurams ir gyvenamosioms patalpoms, urbanistinį ir architektūrinį projektą. Sklypas statybai – Klaipėdos miesto centre, H. Manto g. 9 (Lietuva). (§)

2006 m. lapkričio mėn. gauna užsakymą iš privataus asmens parengti Pastatų komplekso, vad. “Šv. Lauryno pranciškonų vienuolynu”, Bibbiena miestelio (Areco provincija, Italija) senamiestyje restauravimo ir panaudojimo projektą.

Tą patį mėnesį gauna užsakymą iš Trečiųjų Pranciškonų seserų Šv. Elizabetos dukrų ordino, įsikūrusio Kazalino Pratovecchio miestelyje (Areco provincija, Italija), atlikti matavimus, parengti ir prižiūrėti rekonstrukcinius darbus nakvynės namams San Mikelės aikštėje Nr. 2 Kiusi della Verna miestelyje (Chiusi della Verna) (Areco provincija, Italija)

2007 m sausio mėn gauna užsakymą atlikti matavimus, parengti projektą ir vadovauti techninės priežiūros darbams poilsio namų „Pastor Angelicus“, Šv.Pranciškaus aikštėje Nr. 20, Kiusi della Verna miestelyje (Chiusi della Verna) (Areco provincija, Italija), priklausančio Toskanos provincijos Florencijos Šv. Pranciškaus Mažiesiems Broliams

2007 m liepos mėn gauna užsakymą is „Banca Popolare dell‘Etruria e del Lazio“ banko paruošti restauracijos ir erdvės perplanavimo, bei interjero projektą istorinės kavinės „Caffe dei Costanti“ darbams, Šv.Pranciškaus aikštėje Nr. 19-20 Areco mieste (Italija) (§)

2007 m rugpjūčio mėn gauna užsakymą Lietuvoje, įrengti UAB „SPEKAS IR KO“ baldų saloną – parduotuvę Vokiečių g. 13, Vilniuje.   (§)

2007 m spalio mėn. gauna užsakymą atlikti matavimus kompleksui -  „Pranciškono Šv. Antonijaus Saione vienuolynas“, Šv.Antano Paduviečio ir Šv.Pranciškaus stigmatu bažnyčiai, o taip pat ir šalia esančių pastatų kompleksui, esančiam Guelfa gatvėje, Areco (Italija) mieste, – kuris priklauso Toskanos provincijos Florencijos Šv. Pranciškaus Mažiesiems Broliams

2008 m sausio mėn gauna užsakymą iš Minoritų ordino Šv. Kazimiero Lietuvos provincijos. Ipareigojamas atlikti matavimus, projektavimo darbus, sudaryti pastatų komplekso (bažnyčia, vienuolynas, sporto klubas) urbanistinį, restauracinį ir architektūrinį projektą. Kompleksas randasi Kretingos miestelyje (Lietuva)

Tais pačiais metais :

Birželio mėn paskiriamas atlikti plėtimo ir renovacijos projektą – Šv.Antonijaus Saione vardo vaikų lopšeliui – darželiui, F.Filzi g Nr. 27, Areco mieste (Italija). Nuosavybė priklausanti  Toskanos provincijos Florencijos Šv. Pranciškaus Mažiesiems Broliams (§)

Spalio mėn įpareigojamas atlikti konsolidavimo,  projektavimo ir restauracijos darbus „Kapiniu koplycia“ La Verna Šventovėje , Kiusi della Verna (Areco provincija, Italija) miestelyje.. Tos pačios provincijos nuosavybė.
Lapkricio mėn gauna užsakymą iš Trečiųjų Pranciškonų seserų Šv.Elžbietos dukrų Ordino, įsikūrusio Kazalino Pratovecchio miestelyje (Areco provincija, Italija), atlikti žaliosios zonos, sodo plėtros ir išdėstymo darbus prie „Šv.Elžbietos“ slaugos namų, esančių istoriniame Areco miesto centre , XX Settembre Nr.41 gatvėje.

2009 m sausio mėn paskiriamas vadovauti ir atlikti rankiniu bei instrumentiniu būdais , o paskui visa tai atvaizduoti grafiškai -  Pranciškonų vienuolyno kompleksą „La Verna šventykla ir aplinkinės koplyčios“ Kiusi della Verna miestelyje (Areco provincija, Italija). Nuosavybe priklauso Toskanos provincijos Florencijos Šv. Pranciškaus Mažiesiems Broliams

Tą patį mėnesį Nekalto Prasidėjimo Pranciškonų provincija B.M.U. Lenkijoje užsako projektavimo ir priežiūros darbus, atliekant stogų keitimą, apdailą bei saulės baterijos instaliaciją (18kW) . Objektas – Šv.Antonijaus Saione vienuolynas

2009 m kovo mėn gauna užsakymą iš Trečiųjų Pranciškonų seserų Šv.Elžbietos dukrų  Ordino, įsikūrusio Kazalino Pratovecchio miestelyje (Areco provincija, Italija), paruošti plėtimosi ir renovacijos projektą Šv.Elžbietos vardo vaikų lopšeliui – darželiui Groseto miestelyje, adresu Ugo Bassi Nr. 3 (Italija)

2009 m rugpjūčio mėn bendradarbiavo bendrame projekte užsienyje. Buto apstatymo ir interjero projektas White Hall Court 4, Londonas (Anglija)  privačiam klientui.

2010 m rugpjūčio mėn iš Sienos žemės ūkio konsorciumo gauna užsakymą atlikti projektavimo ir priežiūros darbus, vykdant maisto produktų parduotuvės įrengimą su enoteka ir tipinių vietinių produktų pardavimu. Bendras patalpu plotas 350 kv.m. Komercinės patalpos – Sienos mieste G.Pianigiani Nr. 3-5-7-9-11 Sienos žemės ūkio konsorciumo patalpose.

2010 m rugsėjo mėn gauna užsakymą iš Šv.Marijos tarnaičių seserų Ordino Florencijoje, atlikti projektavimo, priežiūros, konsolidavimo ir restauravimo darbus patalpoms La Beccia g Nr. 1, Kiusi della Verna miestelyje (Areco provincija, Italija),pritaikant juos nakvynės namams.

Paskutiniais metais, be privačių projektų, nuolat konsultuoja pastatų tvarkymo klausimais Minoritų ordino Šv. Pranciškaus stigmų Toskanos provinciją (Florencija), Milano Misionierių pasauliečių Viešpaties Karaliaus Jėzaus Kristaus institutą ir Casalino vietovėje (Pratovecchio miestelis, Areco raj.) esantį Šv. Elžbietos moterų vienuolių pasauliečių vienuolyną.

Veikla remiasi  bendradarbiavimu su kitomis projektavimo, inžinierinėmis, įrenginių ir statybos įmonėmis; kaip laikina asociacija, užsiimant projektavimo, restauravimo ir pertvarkymo darbais.

archit. Nunzio Rimmaudo
Areco (Italija)